ประกาศยกเลิกหนังสือยืมเรียน สพฐ. โดย หมอธี แล้ว
ข่าวการศึกษา

ประกาศยกเลิกหนังสือยืมเรียน สพฐ. โดย หมอธี แล้ว

ประกาศยกเลิกหนังสือยืมเรียน สพฐ. โดย หมอธี แล้ว ครั้งวันที่ 7 มีนาคม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตนได้หารือกับนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถึงแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารจัดการแบบเรียนพร้อมทั้งแบบฝึกหัดตามโครงการส่งเสริมค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาเริ่มที่ระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย รัฐมนตรีว่าการศธ. ได้มอบนโยบาย ว่าในปีการศึกษา 2561 ศธ. จะแจกตำราเรียนครบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งงบประมาณที่ได้มา ถึงแม้จะยังไม่ครบ แต่องค์กรที่ถูกตัดงบในส่วนนี้ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมศึกษาเอกชน (สช) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เสนอของบฯเพิ่มเติม ผ่านสำนักงานปลัดศธ. ซึ่งขณะนี้รัฐมนตรีว่าการศธ. ได้ลงนามในหนังสือ ถึงผู้อำนวยการสำนักงบ เรียบร้อยแล้ว คาดไว้ว่าจะได้รับงบฯครบทุกจำนวนเร็ว ๆ นี้

ดังนี้ในการจัดซื้อตำรับตำรา ปีนี้นั้น สพฐ. จะจัดสรรงบฯที่มีอยู่ ให้สถานศึกษาใช้ในการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรีให้กับนักศึกษา ถ้าไม่พอสถานศึกษาสามารถใช้งบฯเรียนฟรีในรายการอื่น ๆ ไปซื้อได้ก่อนจนครบ ครั้นเมื่อได้รับเงินในส่วนที่ขาดไป สพฐ. จะจัดสรรคืนให้โรงเรียนเป็นการการสนองคุณ เพื่อที่จะให้โรงเรียนสามารถปรับงบฯไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปได้ “ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 รัฐมนตรีว่าการศธ. มีแนวทางแจ่มแจ้ง ให้จะยกเลิก นโยบายหนังสือยืมเรียน ที่เคยประกาศไว้ว่าจะบุกเบิกดำเนินการในปีการศึกษา 2562 เนื่องเดี๋ยวนี้หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก สาระในหนังสือเรียน มีความเปลี่ยน โดยตลอด การใช้หนังสือยืมเรียนคงไม่สะดวกในช่วงเปลี่ยนผ่านคราวใหญ่ โดยสพฐ. ก็มีการปรับเนื้อหาการเรียนทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับภูมิศาสตร์

เพราะเช่นนั้นเนื้อหาแต่ละวิชามีความเปลี่ยนค่อนข้างมาก ในช่วง 1-2 ปีนี้ จึงยกเลิกแผนการดังที่กล่าวมาแล้ว ด้วยเหตุว่ายังไม่รู้ว่า การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งต้องปรับปรุงหนังสือแบบเรียนตามไปด้วย จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ ไม่สามารถกำหนดได้”นายบุญรักษ์ กล่าว และว่า จะอย่างไรก็ตาม ตนจะทำหนังสือแนวปฏิบัติการในประเด็นดังกล่าว กับแจ้งยกเลิกนโยบายหนังสือยืมร่ำเรียน ไปยังสถานที่เรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยรับรองว่า ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป สพฐ. ยังแจกตำราเรียนฟรีให้นักศึกษาครบ 100% เช่นเดิมเหมือนเดิม สถานที่เรียนไม่ต้องประกาศให้เด็กนำหนังสือเรียนมาคืน ถ้าสถานที่เรียนใด ให้เด็กนำหนังสือเรียนมาคืน จะนับว่า เป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ