สพฐ.ทำการแนะแนวอาชีพนักเรียนพื้นฐาน
ข่าวการศึกษา

สพฐ.ทำการแนะแนวอาชีพนักเรียนพื้นฐาน

สพฐ.ทำการแนะแนวอาชีพนักเรียนพื้นฐาน ด็อกเตอร์บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผลิตพร้อมด้วยพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการขยายประเทศ รวมไปถึงวางรากฐานความสามารถเฉพาะอาชีพให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ตระเตรียมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะเสริมทักษะอาชีพให้เด็กสามารถค้นเจอตัวตนได้เมื่อจบชั้น ม.ต้น ด้วยการแนะแนววางพื้นฐานอาชีพกับปรับปรุงมาตรฐานผู้เรียนรู้ควบคู่ไปในแต่ละระดับช่วงชั้น โดยริเริ่มจากระดับปฐมวัยที่มีการจัดรูปแบบบูรณาการผ่านความชำนาญจากนิทาน หรือ เสริมจินตนาการจากอาชีพต่าง ๆ พอให้เด็กมีจินตนาการอาชีพภายภาคหน้า ส่วนระดับประถมศึกษามีกิจกรรมสำรวจอาชีพ ระดับ ม.ต้น จะมีการจัดกิจกรรมชี้แนะ การสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ปกครอง พอให้เด็กนักเรียนรู้จักที่จะวิเคราะห์อาชีพ เชื่อมตนเองกับการศึกษาพร้อมด้วยอาชีพได้ ส่วนระดับ ม.ปลาย จะมีการปรับปรุงฝีไม้ลายมือการตัดสินใจการเล่าเรียนต่อ เพื่อจะเป็นการวัดแววพร้อมทั้งเตรียมสู่การประกอบอาชีพจริงวันข้างหน้า

“นายกฯมีนโยบายว่า ศธ.ต้องให้เด็ก ม.3 ทุกคนฝึกความชำนาญวิชาชีพ ซึ่งปีที่ผ่านมาก็เริ่มปฏิบัติไปแล้ว แต่ในปีนี้เราคิดว่า จะทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อจะเตรียมความพร้อมให้เด็ก โดยปูพื้นฐานให้เด็กค้นพบตนเอง ครั้นสุดสิ้น ม.ต้นจะต้องทราบว่า ชอบหรือถนัดอะไร ซึ่งจะช่วยให้เด็กตัดสินใจได้แล้วว่า จะเรียนรู้ต่อสายสามัญหรือสายอาชีพ ไม่ต้องรอให้อาชีวะมาดึงเด็กเรา แต่เราจะเตรียมความพร้อมให้ ”เลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า สพฐ.จะเริ่มดำเนินการเรื่องการแนะแนวพื้นฐานอาชีพ ในปีการศึกษา 2561 โดยได้มีการสาธยายทำความเข้าใจกับ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ไปแล้ว ดร.บุญรักษ์ พูดอีกว่า

นอกจากนี้จะมีการผลักดันให้สถานศึกษาเปิดรายวิชาเพิ่มเติมที่มีความมากมาย เป็นแบบชุดวิชาที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งชุด เช่นว่า ชุดขนมไทยซึ่งเด็กจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำขนมไทยอย่างมากมายอย่าง เป็นต้น หรือจัดให้มีชุมชน หรือ การเรียนรู้แบบโครงงานมากขึ้น เพื่อที่จะให้เด็กได้ฝึกความชำนาญการคิด พิจารณาอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงจะส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนให้เพิ่ม เพื่อจะลดความแตกต่าง เพราะว่าที่ผ่านมาโรงเรียนอาจจะไม่อาจสนองตอบความใคร่การศึกษาเล่าเรียนอาชีพของผู้เรียนได้เต็มที่เพราะจำนวนอาจารย์ไม่พอเพียง สถานที่เรียนก็จะเปิดตามความพร้อมของผู้สอน แต่ต่อไปนี้ สพฐ.ได้ปรับวิธีด้วยการใช้ไอซีทีช่วยอบรมสั่งสอน โดยจะมีการจัดทำคลังบทเรียนทักษะอาชีพ คือ การสะสมอาชีพหรือสิ่งที่มีการสอนในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ หรือให้เขตพื้นที่การศึกษาจัดทำ VTR โรงเรียนที่บรรลุผลในการสอนอาชีพ เป็นต้น เพื่อที่จะให้เด็กสืบค้นพร้อมด้วยเรียนตามความสนใจของแต่ละคน โดยมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเรียนได้ตามที่สนใจ ไม่ใช่เปิดสอนตามที่อาจารย์ประสงค์ฝึกสอน ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561