สพฐ.ยันไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกคน
ข่าวการศึกษา

สพฐ.ยันไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกคน

สพฐ.ยันไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกคน วันนี้(26 ก.พ.)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) บอกกล่าวถึงแนวทางผลักดันการมีงานทำของเด็กพิการ ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ร่วมกับสถานประกอบการ ภาคเอกชน สถานศึกษาเพื่อคนพิการ รวมไปถึงกระทรวงการปรับปรุงสังคมพร้อมทั้งความเสถียรของมนุษย์ ได้จัดเตรียมเด็กพิการที่เรียนอยู่ในสถานที่เรียนการศึกษาพิเศษ ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะวิชาชีพ นอกจากความถนัดความเข้าใจวิชาสามัญพื้นฐาน เพื่อสามารถดำรงชีพได้หลังจากนั้นเรียนจบจากโรงเรียน ซึ่งเราจะต้องจัดแจงพอให้เด็กมีความชำนาญพื้นฐานงานอาชีพก่อนที่จะจบออกไป

เพราะว่านักเรียน ม.ปลาย จะเริ่มทำค้นพบแล้วว่า ตนเองมีความชำนาญด้านไหนหรือปรารถนาทำอาชีพอะไร ซึ่งเราก็ต้องช่วยเหลือเตรียมความพร้อมให้ เลขาธิการ กพฐ. บอกต่อไปว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญที่พบก่อนหน้านี้ คือ ถึงเราจะฝึกให้เด็กมีความถนัดอาชีพติดตัวแล้ว แต่ขณะเด็กเรียนจบก็ยังพบเจอ เด็กไม่รู้ว่าจะต้องไปทำงานอะไร ที่ไหน หากเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบกิจการที่มีเมตตาจิตรับเด็กพิการไปทำงานโครงการก็คงไม่บรรลุผล

แต่นับว่าเป็นเคราะห์ดีของไทยที่มีผู้ประกอบการ ทั้ง ห้าง ร้าน โรงแรม หรือ ร้านอาหาร กว่า 30 แห่ง เห็นความสำคัญกับเปิดทางรับเด็กพิการเข้าไปทำงาน ซึ่งถือเป็นผลสำเร็จพร้อมทั้งเป็นความดีงามที่เกิดขึ้นในไทย เป็นมิติที่สังคมควรรู้ตัว โดยเฉพาะสิ่งที่ต้องการให้ผู้ปกครองที่มีลูกพิกลพิการด้านใดด้านหนึ่งรับรู้ด้วยว่า สังคมของเรายินดีช่วยดูแลลูกหลานของท่านเริ่มตั้งแต่เข้าเรียน จบแล้วมีงานทำ จึงอยากให้ผู้ปกครองกล้าที่จะก้าวออกมาให้พวกเราช่วยดูแล กับขอให้มั่นอกมั่นใจว่าทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมที่จะช่วยดูแลลูกหลานของท่าน “รมว.ศึกษาธิการ มีแผนการกระจ่างประเด็นการช่วยดูแลการศึกษาพิเศษว่า ต้องให้คำจำกัดความให้ชัดเจนว่าเราจะดูเด็กแต่ละอย่างอย่างใด พร้อมด้วยได้มอบให้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เร่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและให้คำเสนอแนะการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรที่จะดูแลรักษาเด็กพิการโดยเฉพาะให้มีความชัด โดยเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ พร้อมกับมีสถานะที่จะทำงานได้คล่องตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง สพฐ.ก็เห็นตามที่จะให้มีหน่วยงานช่วยดูแลหัวข้อนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ส่วนหัวข้อเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็กำหนดให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเหมือนกัน แต่จนตอนนี้ก็ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการเลย ผมจึงมอบหมายงานให้นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ.ไปดูข้อกฎหมาย เพื่อจะเตรียมข้อมูลเสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อจะแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ แล้ว “ดร.บุญรักษ์พูด