หมออุดม สั่งการพัฒนาครูท้องถิ่น
ข่าวการศึกษา

หมออุดม สั่งการพัฒนาครูท้องถิ่น

หมออุดม สั่งการพัฒนาครูท้องถิ่น นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) บอกว่า ขณะเร็ว ๆ นี้ตนพร้อมด้วยผู้ปกครอง ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติหน้าที่นโยบายการอุดมศึกษาสำหรับปรับปรุงท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี การมาเยี่ยมในหนนี้ ทำให้รู้ข้อมูลพร้อมทั้งภาวะปัญหาต่างๆ เป็นการสะท้อนผลติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะรัฐบาลจะได้ช่วยหนุนได้ถูกจุดต่อไป

ในส่วนของ ศธ. ระยะนี้มีหลักสำคัญในการปฏิรูปอุดมศึกษา “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” โดยจะขอเชื้อเชิญมหาวิทยาลัยมาช่วยกันยกระดับพร้อมกับพัฒนาคน ต่อยอดจากฐานเดิมที่มีอยู่ตามความชำนาญ เป็นพิเศษในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกับเทคโนโลยี ที่เป็นความใคร่ของประเทศชาติ ไม่จำเป็นต้องรอนักเรียนจบระดับมัธยมศึกษาอย่างเดียว สามารถจัดหลักสูตร 2 ปี เพื่อที่จะเพิ่มพูนความเข้าใจให้กับคนปฏิบัติการควบคู่ไปด้วย

“มหาวิทยาลัยควรนำความใคร่ของตลาดกับภาคอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เป็นที่ตั้ง คือการผลิตคนที่ทำการทำงานได้ทันทีทันใด ตอบโจทย์บริบทพื้นที่ พร้อมด้วยมีการสนับสนุนกับภาคเอกชนอย่างเข้มข้นตลอดการผลิต สำหรับสร้างคน 4.0 ให้กับเมือง ครานั้นจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของคน มีผลถึงระบบเศรษฐกิจกับผลิตมวลรวมในประเทศขยับสูงขึ้น ช่วงทุกวันนี้เป็นโอกาสที่เยี่ยมยอดที่สุด ที่รัฐบาลจะช่วยค้ำจุนด้านการอุดมศึกษามากขึ้นกว่าที่ผ่านมา กับเป็นครั้งแรกที่จะสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนด้วย

โดยจะค้ำจุนงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีผลสรุปการผลิตกำลังคนตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือมีสาขาวิชาที่เป็นหน้าเป็นตาในการขยายเศรษฐกิจของพื้นที่ ดังนี้ ฝากให้ช่วยกันคิดตริตรองตลอดจนหารูปแบบ เพื่อที่จะคงความเป็นรากเหง้าของ มรภ.ไว้ให้ได้ คือการทำผู้สอนที่มีคุณภาพสูง มีแง่คิดที่เยี่ยม ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการผลิตกำลังคนของเมือง เริ่มที่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ไปจนถึงอุดมศึกษา ขอให้รวมพลังช่วยกันทวงคืนความเป็นเบอร์ 1 ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กลับมาให้ได้โดยเร็วไว”นพ.อุดมบอก