หมอธี เปิดประชุมร่างเกณฑ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย เรียบร้อย
ข่าวสอบบรรจุครู

หมอธี เปิดประชุมร่างเกณฑ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย เรียบร้อย

หมอธี เปิดประชุมร่างเกณฑ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย เรียบร้อย แสดงตัวผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้นึกตรองหน่วยงานที่จะมาปฏิบัติหน้าที่จัดสอบชิงชัยเพื่อที่จะบรรจุกับแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในส่วนของการสอบ ภาค ก (สอบเพื่อที่จะวัดความรู้ความสามารถทั่วไป) พร้อมกับภาค ข (สอบต่อสู้เพื่อวัดวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ซึ่งที่ประชุมเห็นดีเห็นชอบให้มีหน่วยงานกลางในการจัดสอบรวม ราวการสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

โดยมอบให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นผู้จัดสอบ แต่ สทศ. แจ้งว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จัดสอบได้ทันในช่วงมีนาคม เหตุเพราะมีภาระที่จะต้องจัดสอบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การทดลองทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรต้องเลื่อนการสอบไปประมาณช่วงสิงหาคม 2561 แทน เพื่อที่จะบรรจุให้ทันในตุลาคม 2561 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับรู้ด้วยว่า การบรรจุอาจารย์ผู้ช่วยในช่วงเดือนพฤษภาคมยังไม่รีบเร่ง

เหตุเพราะยังมีบัญชีเดิมซึ่งยังไม่หมดอายุ สามารถเรียกบรรจุได้ ยิ่งกว่านั้น สพฐ.ยังมีอัตราเกษียณ พร้อมด้วยมีความจำเป็นจริง ๆ ในช่วงเดือนตุลาคมมากกว่า ที่ประชุมจึงเห็นว่าเพื่อให้ สทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีกฏเกณฑ์การจัดสอบ ได้มีเวลาในการจัดทำข้อสอบให้ได้กฏเกณฑ์ จึงให้เลื่อนการสอบแบบใหม่ไปเป็นช่วงสิงหาคม ซึ่งจะเป็นอรรถประโยชน์กับพิทยาคารเอกชนด้วย เพราะว่ามีเวลาในการค้นหาอาจารย์ใหม่มาสอนแทนผู้ที่สอบบรรจุติดได้ทัน โดยที่ประชุมมอบให้ นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ (ในฐานะกำกับดูแล สทศ.) ไปประชุมในรายละเอียดร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้ได้บทสรุปในการจัดสอบร่วมกันต่อไป