สทศ.มั่นใจโปรแกรมตรวจข้อสอบอัตนัยมีความแม่นยำมาก
ข่าวการศึกษา

สทศ.มั่นใจโปรแกรมตรวจข้อสอบอัตนัยมีความแม่นยำมาก

สทศ.มั่นใจโปรแกรมตรวจข้อสอบอัตนัยมีความแม่นยำมาก สทศ.จัดสอบโอเน็ต ป.6-ม.3 โดยรวมการสอบเรียบร้อยดี “หมออุดม”ย้ำแบบทดสอบโอเน็ตต้องมีกฏเกณฑ์สากล เน้นคิด พินิจพิจารณา ถูกต้อง แม่นยำ “สัมพันธ์”มั่นอกมั่นใจโปแกรมตรวจอัตนัยต้อง100เปอร์เซ็นต์ วันนี้( 3 ก.พ. ) ศ.นพ. อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ให้บอกภายหลังตรวจเยี่ยมสนามสอบสถานที่เรียนสามเสนนอก ซึ่งสถาบันตรวจสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ได้จัดตรวจสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนป. 6พร้อมด้วยม.3 พร้อมกันทั่วประเทศ โดย ศ.นพ.อุดม บอกว่า จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบได้เห็นภาพรวมเรียบร้อยดี ซึ่งตนได้เน้นย้ำเรื่องของข้อสอบโอเน็ตจะต้องเป็นมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ ข้อสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือพิซา ซึ่งสทศ.ก็กำลังปฏิบัติการอยู่ ขณะเดียวกันในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ยังมอบให้สถาบันส่งเสริมการอบรมวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยเทคโนโลยี (สสวท.) ทำหน้าที่การออกข้อสอบโอเน็ตวิชาวิชาคณิตศาสตร์ กับวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาทุกระดับชั้น

นอกจากนี้ตนย้ำการออกข้อสอบจะต้องถูกต้อง แม่นยำ ถูกต้องกับไม่สร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่นักเรียน รวมถึงต้องเป็นข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ วัดความถนัดของเด็กได้จริง ด้านรศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. กล่าวว่า สทศ.จัดสอบโอเน็ตนักเรียนป.6 โดยสอบวันที่ 3 ก.พ. สอบ4 วิชา ตัวอย่างเช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยวิทยาศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ 794,264 คน ประกาศผลสอบวันที่ 25 มี.ค. 2561 ส่วนนักเรียนม.3 สอบวันที่ 3 – 4 ก.พ. สอบ4 วิชาเช่นเดียวกัน มีผู้มีสิทธิ์สอบ 697,236คน ประกาศผลสอบวันที่ 26 มี.ค. 2561ซึ่งประกาศผลทางweb สทศ. www.niets.or.th

ดังนี้การสอบโอเน็ตของนักเรียนป.6 วิชาภาษาไทยมีทั้งข้อสอบปรนัยพร้อมกับข้อสอบอัตนัย เหมือนปีที่ผ่านมา แต่ในปีนี้สทศ. ได้เพิ่มศูนย์วิเคราะห์แบบทดสอบอัตนัยจากเดิม 3 ศูนย์ เพิ่มเป็น 4 ศูนย์ เป็นต้นว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) พร้อมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.สัมพันธ์ บอกต่อไปว่า นอกจากนี้ สทศ.ยังปรับปรุงนวัตกรรมระบบการวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 100 % ซึ่งทำให้สบาย ทันอกทันใจ ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 30 ล้าน พร้อมด้วยผลสอบที่ได้มีความถูกต้องถูกต้อง

ทั้งนี้ทั้งนั้นสทศ.เชื่อมั่นในระบบการตรวจทานข้อสอบอัตนัยมาก เนื่องด้วยมีระบบการควบคุมคุณภาพ การทดสอบคุณภาพ พร้อมทั้งการประเมินค่าคุณภาพของการตรวจให้มีกฏเกณฑ์ โดยจัดหลักสูตรอบรมพร้อมทั้งการการันตีครูบาอาจารย์ประจำการให้เป็นนายตรวจข้อสอบอัตนัยระดับชาติที่มีคุณภาพพร้อมกับกฏเกณฑ์