รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ ขยายความ เคลื่อนปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยปี 61
ข่าวสอบบรรจุครู

รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ ขยายความ เคลื่อนปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยปี 61

รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ ขยายความ เคลื่อนปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยปี 61 จากเดิมเดือนมี.ค. เล็งคลอดหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยใหม่ได้ในเดือน ส.ค. บอก ระหว่างนี้ให้ใช้การสอบบรรจุครูผู้ช่วยในบัญชีเก่าไปก่อน วันนี้ (8 ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ บอกกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงหลักเกณฑ์และกระบวนการสอบขับเคี่ยวเพื่อบรรจุพร้อมด้วยตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกาษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่หวังให้การสอบคุณครูผู้ช่วยเกณฑ์ใหม่ได้มีหน่วยงานกลางมาจัดสอบภาค ก ความรอบรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนพร้อมด้วยการปฏิบัติของวิชาชีพ พร้อมด้วย การสอบภาค ข ความรู้ความเข้าใจความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง มีหน่วยงานกลางเข้ามาจัดสอบเหมือนกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส่วนการออกข้อสอบจะเป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นตัวดำเนินการ “ที่ประชุมยังไม่มีผลสรุปสำหรับกฏเกณฑ์การสอบบรรจุคุณครูผู้ช่วยใหม่ แต่ยืนกรานตามเดิมว่าจะต้องมีหน่วยงานกลางเข้ามาจัดสอบในภาค ก พร้อมทั้ง ข ให้เหมือนกับการสอบของ ก.พ.

เพราะเช่นนั้นการแก้ไขเกณฑ์สอบคุณครูผู้ช่วยจะออกมาในแบบใดอยู่ระหว่างปฏิบัติการ ด้วยเหตุนั้นปฏิทินการสอบอาจารย์ผู้ช่วยที่จะมีขึ้นในมีนาคม 2561 จะต้องมีการขยับเขยื้อนออกไปก่อน แต่ผมได้ไถ่ถาม สพฐ.แล้วว่า ถ้ามีความจำเป็นต้องย้ายปฏิทินการสอบครูผู้ช่วยออกไปจะติดปัญหาใดมั้ย ซึ่งสพฐ.ก็แจ้งว่า ไม่มีปัญหา เหตุเพราะยังสามารถใช้การสอบบรรจุอาจารย์ผู้ช่วยในบัญชีเก่าได้อยู่ ยิ่งกว่านั้นอัตราว่างในการบรรจุอาจารย์ผู้ช่วยจะว่างหนักในช่วงตุลาคม

ดังนี้การขยับเลื่อนปฏิทินการสอบออกไปก็ไม่ได้มีอะไร แต่เป็นกรณีของเทคนิค เหตุเพราะระยะเวลาการสอบครูผู้ช่วยเดือนมีนาคม สทศ.มีภารกิจที่จะต้องทำช่วงเวลาดังที่กล่าวมาแล้วหลายเรื่อง อาทิ การจัดสอบโอเน็ต เป็นต้น ถึงกระนั้นก็ตามคิดว่าจะคลอดปฏิทินการสอบอาจารย์ผู้ช่วยในหลักเกณฑ์ใหม่ได้ภายในเดือนสิงหาคม” รมว.ศึกษาธิการ บอก