หมออุดมแจ้งเปิดเรียนตามเดิมเด็กจะได้มีเวลาเตรียมตัว
ข่าวการศึกษา

“หมออุดม”แจ้งเปิดเรียนตามเดิมเด็กจะได้มีเวลาเตรียมตัว

“หมออุดม”แจ้งเปิดเรียนตามเดิมเด็กจะได้มีเวลาเตรียมตัว รับรองมหาวิทยาลัยเปิดปิดเรียนตามอาเซียนเป็นไปด้วยความเต็มใจ-ไม่บังคับ ชี้ผลดีเป็นสากล เด็กมีเวลาในการเตรียม 4 เดือนก่อนเข้ามหา’ลัย วันนี้( 6 ก.พ.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ อ้างถึงกรณีที่ที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.)ขอให้มีการนึกตรองเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน เพราะว่าส่งผลกระทบต่อการฝึกประสบการณ์ในการฝึกสอนของนิสิตนักศึกษาสายครูอย่างมาก ว่า กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ไม่แนวนโยบายหรือเป็นกฎหมายระบุให้มหาวิทยาลัยต้องเปิดปิดภาคเรียนในช่วยไหน

หมายรวมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ก็ไม่ได้บังคับมหาวิทยาลัยเหมือนกัน ทุกแห่งทำตามด้วยความเต็มใจ อีกทั้งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องไปตกลงกันเอง ส่วนส.ค.ศ.ท.ก็มีเหตุผลของตนเอง แต่การจะเปิดปิดภาคเรียนช่วงไหนนั้นต้องดูภาพใหญ่ของการศึกษา ดูถึงความ เป็นสากล ดูช่วงเวลาที่เหมาะ กับต้องดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาพโดยรวมจริง ๆ มิใช่กระทบแค่ตัวเองหรือไทย ด้วยเหตุว่าช่วงนี้ทุกสิ่งสรรพจะต้องมีความเชื่อมโยงกัน ต่อข้อถามจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มาเปิดภาคเรียนตามแบบอาเซียน ศ.นพ.อุดม กล่าวถึง ช่วงเปิดปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว เพราะว่าเด็กจะมีเวลาถึง 4เดือน สำหรับเตรียมก่อนที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ถ้าเด็กอ่อนภาษาอังกฤษ ก็จะได้ไปเรียนเสริม หรือมีเวลาช่วยผู้ปกครองทำหน้าที่

ขณะเดียวกันเด็กจะได้มีเวลาตกลงใจที่จะเลือกศึกษาเล่าเรียนในสิ่งที่ตนเองพึงพอใจพร้อมด้วยชัดด้วย นอกเหนือจากนี้ตนหวังให้มหาวิทยาลัยกลับไปช่วยกันดูว่าในช่วงเวลานี้มหาวิทยาลัยจะสามารถจัดวิชาหรือหลักสูตรอะไรให้เด็กได้มาเล่าเรียน สำหรับปูพื้นฐานก่อนเข้าเรียนได้บ้าง พร้อมกับอาจจะเปิดให้เด็กเข้ามาเรียนได้ทุกท่าน โดยไม่จำเป็นว่าเด็กคนนั้นจะต้องเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยที่จัดอบรมสั่งสอนเท่านั้น ยิ่งกว่านั้นสิ่งที่เล่าเรียนมาก็น่าจะสามารถนำมาเทียบโอนระหว่างมหาวิทยาลัยได้ด้วย